Palvelut

  • Maanrakennustyöt
  • Pohjarakennustyöt
  • Kunnallistekniset työt
  • Purkutyöt
  • Muut kaivuutyöt
  • Mullan seulonta/ toimitus
  • kuorma-autotyöt
  • Kiviaines toimitukset